Hakeminen jäseneksi

12 June 2017

SELO ry:n jäseneksi hyväksyminen edellyttää hakijan ohjanneen sellaisia elokuvia, että häntä niiden taiteellisen ja ammatillisen tason perusteella voidaan pitää elokuvaohjaajana.

Täysjäsenyys myönnetään ohjaajalle, joka

  • on ohjannut julkisesti rahoitetun pitkän elokuvan; tai
  • on ohjannut vähintään kaksi merkittävällä kansainvälisellä elokuvafestivaalilla menestynyttä lyhytelokuvaa; tai
  • on valmistunut elokuvataiteen maisteriksi Aalto-yliopiston elokuvaohjauksen tai dokumentaarisen elokuvan linjalta tai hänellä on vastaavan tasoinen (CILECT-kouluista) ulkomailla hankittu elokuvaohjaajan koulutus; tai
  • omaa vastaavat ansiot

Opiskelijajäsenyys myönnetään päätoimiselle opiskelijalle, joka

  • opiskelee Aalto-yliopiston elokuvaohjauksen tai dokumentaarisen elokuvan linjalla; tai
  • opiskelee yliopistotasoisessa (CILECT-koulussa) elokuvakoulussa ulkomailla;

Opiskelijajäseneksi voidaan työnäytteiden perusteella hyväksyä myös hakija, joka opiskelee BA-tasoisessa elokuvakoulussa selkeästi ohjaukseen suuntautuen.

Eläköityvä ohjaaja voi hakea alennettua jäsenyyttä, jos hän ei enää toimi ammatissa tai katso enää ohjaavansa elokuvia, mutta haluaa pysyä SELOn jäsenenä

Jäseneksi haluavan on täytettävä hakemuslomake perustietoineen Selon verkkosivuilla osoitteessa http://www.selo.fi/yhdistys/jasenyys.html tai lähettää vastaavat tiedot hallitukselle osoitettussa hakemuksessa. Lisäksi hakijan tulee lähettää elämänkerralliset tiedot sekä tiedot elokuvataiteellisesta työstään sähköpostitse hallitukselle osoitettuna info (a) selo.fi.

Hallitus käsittelee sille osoitetut jäsenhakemukset ja tekee päätökset jäsenyyttä hakevista, jäsenyyden muutoksista (opiskelija / varsinainen / eläköitynyt) sekä eroamisista. Vuosikokous vahvistaa päätökset hallituksen esityksen mukaan edelliseltä vuodelta.

Hallitukselle osoitetut jäsenyyttä koskevat anomukset täytetään verkossa www.selo.fi/yhdistys/jasenyys ja liitetiedot (CV) toimitetaan ohjeistetun mukaisesti joko postitse tai sähköpostilla.

Muutokset ja jäsenyyden päättäminen

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on aina jäsenellä itsellään. Muutokset tehdään suoraan jäsenkortille verkossa.

Opiskelijajäsenen tulee valmistuessaan tai päättäessään päätoimiset opinnot, ilmoittaa itse hallitukselle jäsenyytensä muuttamisesta täysjäseneksi. Näin hän saa heti käyttöönsä järjestön oikeudelliset ja muut palvelut täysmääräisesti.

Eläköityneen jäsenen tulee maksaa täysjäsenyys kuluvalta vuodelta työtilanteen muuttuessa, jolloin hän näin saa käyttöönsä yhdistyksen palvelut täysmääräisesti.

SELO haluaa palvella jäseniään mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Se pyrkii toiminnassaan pitkäjänteisyyteen ja odottaa jäsenistöltään samaa. Sellaiset jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan keväällä järjestettävään vuosikokoukseen mennessä, erotetaan järjestöstä. Järjestöstä eronneille ja erotetuille jäsenille määrätään kolmen vuoden karenssi, jonka aikana jäsenyyttä ei voi uusia.

Sidonnaisuuksista johtuva määräaikainen eroaminen ei johda karenssiaikaan. Hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa yhdistyksen jäsenen erääntyneen maksun tai alentaa jäsenmaksua, jos siihen on erityisen painavia taloudellisia, terveydellisiä tai muita sen kaltaisia erityisiä syitä.

Yhdistyksen säännöt tarkemmin http://www.selo.fi/yhdistys/saannot.html

© 2017 Selon hallitus

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Kaarina Silvennoinen Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n toiminnanjohtajaksi
OTM, lupalakimies Kaarina Silvennoinen on valittu SELO ry:n toiminnanjohtajaksi 8.1.2018 alkaen. Silvennoinen tulee toimimaan juridisena asiantuntijana elokuvaohjaajien sopimus- ja tekijänoikeusasioissa. Silvennoinen siirtyy av-alalle työsuhdelakimiehen tehtävistä Tekniikan Akateemiset TEK ry:stä.
Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset ja "extended cinema" -konsepti
Selon ohjaajaklubin joulukuun elokuvana nähtiin Hannaleena Haurun käsikirjoittama ja ohjaama Lauri Mäntyvaaran tuheet ripset. Vaikka sää taisteli kärkisijoista "Hirweimmät säät 2017" -listalla, oli Orioniin kahlannut mahtavat 126 elokuvan ystävää, jotka naurureaktioiden määrän perusteella ottivat omakseen elokuvan huumorin.
Henkilöiden ohjaaminen dokumenttielokuvassa on luottamuksen rakentamista
Elokuvaohjaaja Mia Halme ja Ykä Nieminen, yksi elokuvan päähenkilöistä, puhuivat Selon ohjaajaklubilla todellisen elämän henkilön ohjaamisesta ja siitä, miten pystyy puhumaan intiimistä, joskus rajusta elämänvaiheessa avoimesti ja reflektoivasti.
SELO hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa tammikuusta 2018 lähtien. Hakuaika päättyy 13. marraskuuta.
Ohjaajaklubi 7. marraskuuta: Joka toinen pari / Every Other Couple
Ohjaaja Mia Halmeen vieraaksi saapuu yksi elokuvan päähenkilöistä, Ykä Nieminen. Elokuvan jälkeen Mia ja Ykä keskustelevat siitä millaista on ohjaajan työ, kun kameran edessä ei olekaan näyttelijä vaan todellisen elämän henkilö. Moderoijana Saara Saarela.