lausunnot

Kannanotto Yösyöttö-elokuvan levityskiistassa
Suomen Elokuvaohjaajaliitto Selo ry haluaa asettua tukemaan Yösyöttö-elokuvan tekijöitä Solar Filmsin, Nordisk Filmin ja Finnkinon välisessä levityskiistassa, joka on johtanut elokuvan poistamiseen sen ensi-ilta viikolla kaikista Finnkinon elokuvateattereista.
Avain-ryhmän kannanotto Yle-lain muuttamiseen HE 13/2017
Avain-ryhmä, joka on elokuva-alan yhteenliittymä, otti kantaa hallituksen esitykseen eduskunnalle Yleisradio-lain muuttamiseksi ja toimitti 6.5.2017 elokuva-ja media-alan järjestöjen allekirjoittaman vetoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 6.6.2017.
Avain-ryhmän kannaotto SESin ja Taiken työnjaosta käsikirjoitustukien osalta
Alaa kokonaisuutena edustava AVAIN-ryhmä vaatii vetoomuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Elokuvasäätiön rooli käsikirjoitustukien jakajana tulee säilyttää. Tekijöiden kannalta on tärkeää, että käsikirjoitusapurahoja voi hakea sekä Elokuvasäätiöstä että Taiken kohderapurahana.
SELOn lausunto OKM:n kulttuuripolitiikan strategiaksi 2025
SELO lausuu pyynnöstä OKM:n kulttuuripolitiikan startegialuonnokseen vuodelle 2025 kantanaan, että tekijänoikeusjärjestelmää tulee kehittää siten, että ammattimaiset tekijät saavat elantonsa luovasta työstä.
SELOn lausunto OKM:lle ehdotuksesta audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi
Suomen elokuvaohjaajaliitto Selo Ry antoi 18.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lausunnon työryhmän esityksestä audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi. Selo pitää AV-alan kannustinjärjestelmää erittäin tärkeänä avauksena niin kotimaisen elokuva- ja TV-kulttuurin kehittämiseksi, kuin kansainvälisten tuotantojen saamiseksi Suomeen.
Avain-ryhmän lausuma tuotantokannustimesta
Avain-ryhmä on elokuva-alan laajana yhteenliittymänä antanut 19.8.2016 lausuntonsa Työryhmän ehdotuksesta audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi.
Suomen elokuvaohjaajaliitto ja Käsikirjoittajien Kilta huomauttavat Suomen elokuvasäätiötä SLATE-tuista tiedottamisesta
SESille huomautus SLATE-tukien tiedottamisesta. Suomen elokuvaohjaajaliitto ja Käsikirjoittajien Kilta jättivät lausumansa yhteisessä tapaamisessa 30.3.2016 Suomen elokuvasäätiölle SLATE-tukien tiedottamisesta.
Tiedote työttömyysturvalain muutoksesta 1.1.2016 lähtien
Selon tiedote jäsenistölle koskien vuoden 2016 alusta voimaanastunutta uutta työttömyysturvalakia (HE 94/2015), joka toi muutoksia yrittäjämääritelmään.
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n lausunto Euroopan Yhteisön DIGITAL SINGLE MARKET -strategiaa koskevasta esityksestä
Suomen Elokuvaohjaajaliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä koskien Euroopan Yhteisön DIGITAL SINGLE MARKET -strategiaa.
Avain-ryhmän lausunto koskien valtion AV-tuotantotukea ja sen kehittämistä
Avain-ryhmä, joka on kotimaista elokuva-alaa edustava yhteenliittymä ja jossa ovat mukana kaikki alan keskeiset järjestöt, on pyynnöstä lausunut valtion AV-tuotantotuesta ja sen kehittämisestä koskien hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2016. Avainta on pyydetty kommentoimaan erityisesti av-alan tuotantokannustimen luomista Suomeen, mihin lausunto keskittyy. Lopuksi on kommentoitu lyhyesti myös av-kulttuurin hallinnollisten rakenteiden kehittämistä.
Sivu 1 / 3 seuraava >>